Login
iSprava
 Kontakty Minimize

SBD mladých Plzeň
Rolnické nám. 13
312 00 Plzeň

úřední hodiny:
pondělí: 8 - 12, 13- 17
středa:  8 - 12, 13- 17

havárie:
724 223 355 - voda, topení, plyn Print   

 Stavební bytové družstvo mladých Plzeň Minimize

Zajišťujeme správu budov, domů a majetku. Zabezpečujeme intalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce. Nonstop havarijní služba.

 • efektivní kontrola hospodaření s Vaším majetkem prostřednictvím samosprávného ovlivnění činnosti správce
 • evidence záloh, došlých faktur, fondu oprav včetně ročního vyúčtování
 • sledování veškerých příjmů a výdajů
 • pojistné smlouvy za celý objekt
 • vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu se zákonem č. 103/00 Sb.
 • předkládání zprávy o činnosti, finančním hospodaření a stavu společných částí budovy
 • zajištění tvorby krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav včetně projednání možností finančního krytí
 • veškeré nutné revize dle platných ČSN s následným odstraněním zjištěných závad
 • provoz technických zařízení dle platných ČSN (kotelny, výměníkové stanice, výtahy)
 • dodávky všech služeb včetně jejich rozúčtování
 • zajišťování úklidů objektu, chodníků
 • údržba, běžné opravy a GO včetně vypsání a vyhodnocení zakázek
 • instalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce
 • nonstop havarijní služba


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍNový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Jeho plné znění je k dispozici např. na této adrese  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik.
Z hlediska SVJ se jedná zejména o ustanovení uvedná v § 1158 - § 1222, § 3041, § 3042 a § 3063.

Potvrzení o bezdlužnosti

Od 1. 1. 2014 v souvislosti s NOZ je při převodu vlastnického práva k bytové jednotce nutno vystavit potvrzení o stavu závazků.
V případě, že se na výbor SVJ obrátí vlastník, kontaktujte SBDM. Potvrzení vystavíme a zašleme e-mailem k podpisu a předání vlastníkovi (jeden výtisk o předání si uschovejte).

Povinnost energetických štítků

Od 1. 1. 2013 platí povinnost energetických štítků dle zákona č. 318/2012 Sb.
Podrobnosti jsou k dipozici na SBDM a předsedů SVJ.

Změna zdanění příjmů za funkci ve výboru SVJ

Na základě novely zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů platí od 1. 1. 2018, že pokud odměňovaný člen výboru SVJ nemá podepsané prohlášení k dani u SVJ a jeho odměna nepřesáhne částku 2 500,- Kč za kalendářní měsíc, jedná  se o příjem, který je zdaněn srážkovou daní v souladu s § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dříve srážena daň zálohová).
 Print   

Copyright 2007 MAJAK - Software, spol. s r.o.