Přihlásit se
iSprava
 Kontakty Minimalizovat

SBD mladých Plzeň
Rolnické nám. 13
312 00 Plzeň

úřední hodiny:
pondělí: 8 - 12, 13- 17
středa:  8 - 12, 13- 17

havárie:
724 223 355 - voda, topení, plyn Tisknout   

 Stavební bytové družstvo mladých Plzeň Minimalizovat

Zajišťujeme správu budov, domů a majetku. Zabezpečujeme intalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce. Nonstop havarijní služba.

 • efektivní kontrola hospodaření s Vaším majetkem prostřednictvím samosprávného ovlivnění činnosti správce
 • evidence záloh, došlých faktur, fondu oprav včetně ročního vyúčtování
 • sledování veškerých příjmů a výdajů
 • pojistné smlouvy za celý objekt
 • vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu se zákonem č. 103/00 Sb.
 • předkládání zprávy o činnosti, finančním hospodaření a stavu společných částí budovy
 • zajištění tvorby krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav včetně projednání možností finančního krytí
 • veškeré nutné revize dle platných ČSN s následným odstraněním zjištěných závad
 • provoz technických zařízení dle platných ČSN (kotelny, výměníkové stanice, výtahy)
 • dodávky všech služeb včetně jejich rozúčtování
 • zajišťování úklidů objektu, chodníků
 • údržba, běžné opravy a GO včetně vypsání a vyhodnocení zakázek
 • instalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce
 • nonstop havarijní služba


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


V období od 27.12.2016 do 30.12.2016 bude SBDM uzavřeno z důvodu hromadné dovolené.
Děkujeme za pochopení a zároveň se tímto všem omlouváme za případně způsobené komplikace.


Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Jeho plné znění je k dispozici např. na této adrese  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik.
Z hlediska SVJ se jedná zejména o ustanovení uvedná v § 1158 - § 1222, § 3041, § 3042 a § 3063.

Potvrzení o bezdlužnosti

Od 1. 1. 2014 v souvislosti s NOZ je při převodu vlastnického práva k bytové jednotce nutno vystavit potvrzení o stavu závazků.
V případě, že se na výbor SVJ obrátí vlastník, kontaktujte SBDM. Potvrzení vystavíme a zašleme e-mailem k podpisu a předání vlastníkovi (jeden výtisk o předání si uschovejte).

Povinnost energetických štítků

Od 1. 1. 2013 platí povinnost energetických štítků dle zákona č. 318/2012 Sb.
Podrobnosti jsou k dipozici na SBDM a předsedů SVJ.


Novela zákona o nemocenském pojištění rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob.

Nově vzniká účast na nemocenském a důchodovém pojištění členům kolektivních orgánů právnických osob (členové výboru společenství vlastníků jednotek).
Podmínky účasti jsou stejné jako pro ostatní zaměstnance je-li sjednám měsíční příjem aspoň 2 500 Kč. Pokud mají sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednám vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč. Tyto změny dále znamenají, že z příjmu výše uvedených pojištěných osob se bude odvádět pojistné na nemocenské i důchodové pojištění.
Pokud jsou tyto osoby zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne účast na nemocenském pojištění (dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč).

Změna v placení zdravotního pojištění

Od 1. 1. 2012 se zdravotní pojištění z odměn členů výboru Společenství vlastníků jednotek odvádí již od 1,- Kč
(9% zaměstnavatel; 4,5% zaměstnanec).
Žádáme proto členy výborů SVJ o dodání zdravotních pojišťoven a rodných čísel. Tisknout   

Copyright 2007 MAJAK - Software, spol. s r.o.