Login
iSprava
 Kontakty Minimize

SBD mladých Plzeň
Rolnické nám. 13
312 00 Plzeň

úřední hodiny:
pondělí: 8 - 12, 13- 17
středa:  8 - 12, 13- 17

havárie:
724 223 355 - voda, topení, plyn Print   

 Stavební bytové družstvo mladých Plzeň Minimize

Zajišťujeme správu budov, domů a majetku. Zabezpečujeme intalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce. Nonstop havarijní služba.

 • efektivní kontrola hospodaření s Vaším majetkem prostřednictvím samosprávného ovlivnění činnosti správce
 • evidence záloh, došlých faktur, fondu oprav včetně ročního vyúčtování
 • sledování veškerých příjmů a výdajů
 • pojistné smlouvy za celý objekt
 • vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu se zákonem.
 • předkládání zprávy o činnosti, finančním hospodaření a stavu společných částí budovy
 • zajištění tvorby krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav včetně projednání možností finančního krytí
 • veškeré nutné revize dle platných ČSN s následným odstraněním zjištěných závad
 • provoz technických zařízení dle platných ČSN (kotelny, výměníkové stanice, výtahy)
 • dodávky všech služeb včetně jejich rozúčtování
 • zajišťování úklidů objektu, chodníků
 • údržba, běžné opravy a GO včetně vypsání a vyhodnocení zakázek
 • instalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce
 • nonstop havarijní služba


Nabízíme činnost profesionálního předsedy SVJ. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

V období od 4.7.2022 do 8.7.2022 bude SBDM uzavřeno z důvodu hromadné dovolené.Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Jeho plné znění je k dispozici např. na této adrese  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik.
Z hlediska SVJ se jedná zejména o ustanovení uvedná v § 1158 - § 1222, § 3041, § 3042 a § 3063.

Potvrzení o bezdlužnosti

Od 1. 1. 2014 v souvislosti s NOZ je při převodu vlastnického práva k bytové jednotce nutno vystavit potvrzení o stavu závazků.
V případě, že se na výbor SVJ obrátí vlastník, kontaktujte SBDM. Potvrzení vystavíme a zašleme e-mailem k podpisu a předání vlastníkovi (jeden výtisk o předání si uschovejte).

Povinnost energetických štítků

Od 1. 1. 2013 platí povinnost energetických štítků dle zákona č. 318/2012 Sb.
Podrobnosti jsou k dipozici na SBDM a předsedů SVJ.

Zdanění příjmů za funkci ve výboru SVJ

Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, byla hranice pro zdanění zvláštní sazbou daně zvýšena od 1. 1. 2021 na 3 500,- Kč.
To znamená, že pokud odměňovaný člen výboru SVJ nemá podepsané prohlášení k daní u SVJ a jeho odměna bude do částky 3 499,- Kč hrubého výdělku včetně, tak nevzniká účast na nemocenském pojištění (tedy ani povinnost platit pojistné odvody) a lze uplatnit srážkovou daň.
U částky právě a přesně 3 500,- Kč hrubého výdělku již vzniká účast na nemocenském pojištění (a sráží se pojistné odvody), ale ještě lze uplatnit srážkovou daň. U částky od 3 501,- Kč hrubého výdělku vzniká účast na nemocenském pojištění (a sráží se pojistné odvody) a už nelze uplatnit srážkovou daň.
 Print   

Copyright 2007 MAJAK - Software, spol. s r.o.